Studie

diagramEn svensk studie är utförd av Dr Gina Topan, specialistläkare i dermatologi, vid en klinik i Helsingborg.

Studien omfattade 28 patienter diagnostiserade med atopisk eksem i åldrarna 8-77 år.

93 % av de patienter som ingick i studien uppnådde ett resultat som läkaren bedömde som bra eller mycket bra, medan 7 % fick mindre förbättring.

Läkarens bedömning av resultatet på atopiskt eksem.